Gordailuek, berez, ez dute gasturik; banketxe batean gordailu bat ireki nahi badugu ez digute ezer kobratuko horrengatik. Praktikan, ordea, ez da guztiz horrela. Izan ere, gordailu bat edukitzeko bere interesak jasoko dituen beste kontu bat irekitzera behartuko digu banketxeak. Eta beste kontu honek ia beti gasturen bat izango du: adiministrazio gastua, mantentze gastua, gutuneria gastua, edo auskalo zer beste gastu. Jakina, gastu horiek gordailuen etekinaren kaltetan izango dira.

Adibidez, hona hemen Banco Popularrek gaur bertan eskaintzen dituen gordailuak:

Banco Popularreko gordailuak

Baina gordailu horietakoren bat ireki ahal izateko gutxienez beste kontu bat eduki beharko dugu bertan. Adibidez, aurrezki-libreta bat eduki dezakegu gordailuaren interesak jasotzeko. Bada, aurrezki-libreta edukitzeagatik Banco Popularrek 8 euro kobratzen ditu sei hilean behin. Horrela, demagun urtebeterako gordailua ireki dugula 2.000 eurorekin. Bere UTB %1,05 denez 21 euroko interesa jasoko dugu urtea bete ondoren. Baina aurrezki-libreta edukitzeagatik 16 euro kobratuko dizkigute urte horretan, beraz, gordailuaren etekina ia ezerezean geratuko da.

Espainiako Bankuaren arabera, ez da batere txukuna banketxeak derrigortuta ireki behar izan dugun kontu batengatik gastuak ordaindu behar izatea. Banketxeei, ordea, bost axola zaie, berdin-berdin kobratzen dute. Saia gaitezke banketxearekin gastu hauek ken ditzaten negoziatzen, baina ez harritu kasurik egiten ez badigute. Kontuz, beraz, ustekabeko gastu horiekin.