Aipatu dugu jada metal preziatuek ez dutela etekinik sortzen, eta irabazia lortzeko modu bakarra salerosketa bidezkoa dela. Horrela, metal preziatuekin egindako eragiketak ondare irabazi edo galera gisa izango dira Ogasunarentzat. Beraz, urrea edo zilarra saltzerakoan akzioak saltzerakoan adierazi behar den informazio bera adierazi beharko dugu PFEZ aitorpenean, hau da, eskuratze eta eskualdatze egunak, eta eskuratze eta eskualdatze balioak. Hala ere, ZergaBidea programan R kodea erabiliko da ondare aldaketa hauentzat.

Metal preziatuen salerosketak ez du atxikipenik, eta akzioen eskuratze balioei eragiten dieten eguneratze koefiziente berberak eragiten diete hauei ere. Eta metal preziatuekin ere gainerako ondare irabazi eta galerak konpentsatzeko aukera dugu, akzioekin jarraitu beharreko arau berberekin. Hori bai, akzioetan bi hilabeteko araua bagenuen metal preziatuetan urtebetera luzatzen da epe hori.