Urreak eta zilarrak berezko etekinik sortu ezin dutenez gutxi erabiltzen dira inbertsio gisa. Hala ere, ezin da ukatu bi metal horiek historian izan duten garrantzia, beraz, berauek erabat baztertzea ez litzateke zuzena izango.

Metal preziatuen etekina aztertu genuenean urrea eta zilarra inflazioari aurre egiteko tresna aproposak izan daitezkela aipatu genuen. Gaur egun, ordea, inflazioa oso baxua da, eta ez dirudi, oraingoz behintzat, arrisku handia bilakatuko denik.

Dena den, 2008 urteaz geroztik izandako finantza krisiak argi erakutsi du diruarenganako konfidantza gutxitu denean metal preziatuak babesgune bikaina izan direla. Urte horretatik aurrera urreak eta zilarrak izan duten gorakada itzela ikusi besterik ez dago. Beraz, munduko finantzen egoera duda-mudakoa den bitartean urreak eta zilarrak baliagarriak izaten jarraituko dute.