Orain arte aurrezkiak inbertitzeko aukera desberdinak ikusi ditugu: ezaugarriak, abantailak, fiskaltasuna, eta abar. Orain gure aurrezkiekin zer egin erabaki behar dugu.

Hasiera batean erabakiak sinplea dirudi, izan ere, gure egoerara hobekien egokitzen den produktua zein den aurkitzea besterik ez dugu, ondoren aurrezkiak horretan inbertitzeko. Adibidez, aurrezkiak epe luzean behar ez baditugu errenta aldakorrean inbertituko dugu, berau baita inbertsio errentagarriena. Eta aurrezkietaz noiznahi behartuko bagara, orduan hobe gordailuak erabiltzea, nahiz eta gordailuen errentagarritasuna baxuenetakoa izan.

Tamalez, egoera aldatu egin daiteke, bai gurea, baina baita inguruarena ere. Beraz, uneko egoeraz gain, etorkizunean etor daitezken arriskuei aurre egiteko moduan inbertitu behar dugu.

Eta nola dakigu etorkizunean zer gerta daiteken? Ezinezkoa da etorkizuna aurreikustea, noski. Orduan, nola egin diezaiokegu horri aurre? Honek ere ezinezkoa dirudi, baina, zorionez, badira arrisku guztiei aurre egiten lagunduko diguten bi neurri: dibertsifikazioa eta bataz besteratzea.