Cuenta de Reinversión BBVA

BBVAren Cuenta de Reinversión kostu bataz besteratze estrategia aurrera eramateko aukera interesgarri bat da. Estrategiarako oinarria BBVAren akzioak dira, noski, eta inbertsio aldia hiru ala sei hilean behin. Aukera honek duen abantaila, ordea, inbertsio unea iritsi arte aurrezkiari %8 UTBko interesa ematen diola da. Hau da, nahiz eta akzioak hiru ala sei hilean behin erosi, hilero-hilero kopuru jakin bat aurrezteko aukera jasotzen du, eta horri %8ko interesa ematen dio. Horretaz gain, akzioek dibidenduak banatzen dituztenean dibidendu horiek kontu honetara doaz, eta horiei ere %8ko interesa gehitzen die. Bestalde, BBVA beraren akzioak direnez, ez digu akzioen mantentze, zaintza eta bestelako gasturik kobratzen.