Inbertsio funtsei esker inbertsio estrategiak aurrera eramatea oso erraza da. Diru gutxirekin inbertsioa dibertsifikatzeko aukera ematen digute, eta horri esker inbertsio estrategien arriskua are gehiago gutxitu dezakegu.

Adibide gisa har ditzagun bi funts: ING Direct Fondo Naranja IBEX 35, eta Bankinter Renta Fija Corto Plazo. Lehena ikusi dugu dagoeneko aurretik, IBEX 35 indizea jarraitzen duen metaketa funts pasiboa da. Bestea epe motzeko errenta finkoan inbertitzen duen metaketa funts bat da. Hauek izan dira azken hamar urteetan izan dituzten errentagarritasunak:

Inbertsio funtsa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 UTB
ING Direct Fondo Naranja IBEX 35 %19,3 %20,4 %34,2 %9,3 %-36,8 %36,2 %-13,9 %-8,5 %1,5 %26,3 %6,24
Bankinter Renta Fija Corto Plazo %1,8 %1,7 %2,8 %3,4 %3,2 %1,3 %0,8 %1,8 %3,5 %5,2 %2,54
Inflazioa %3,3 %3,2 %2,4 %3,5 %2,8 %0,4 %2,1 %2,8 %2,7 %0,7 %2,39

Taulan ikus daiteken bezala errenta finkoko funtsak ozta-ozta gainditu du inflazioa, beraz, bere horretan ez digu errentagarritasun handiegirik eman. Hala ere, gutxienez aurrezkien eroste ahalmena mantentzeko balio izan du, eta oso tresna aproposa izan da noiznahi diru beharrean ibili izan bagina. Errenta aldakorrak, noski, errentagarritasun handiagoa lortzen du epe luzera, baina dituen gorabeherak ikusita oso arriskutsua izan daiteke dena errenta aldakorrean jartzea. Noizbait diru beharrean bageundeke, eta burtsaren garai okerrenekin tokatuko balitz, gerora zaila litzateke galdutakoa berreskuratzea. Eta bi funtsak konbinatuz gero? Adibidez, 60/40 estrategiarekin, urte hasieran berrorekatuz?

Ikus dezagun 10.000 euroko aurrezkiak zein bilakaera izango zukeen 2004tik aurrera bi funts horiekin 60/40 estrategia erabilita:

Urte hasieran Urte amaieran
Errenta aldakorra
(%60)
Errenta finkoa
(%40)
Guztira Errenta aldakorra Errenta finkoa Guztira Aldaketa
2004 6.000,00 4.000,00 10.000,00 7.158,00 4.072,00 11.230,00 %12,30
2005 6.738,00 4.492,00 11.230,00 8.112,55 4.568,36 12.680,92 %12,92
2006 7.608,55 5.072,37 12.680,92 10.210,67 5.214,39 15.425,07 %21,64
2007 9.255,04 6.170,03 15.425,07 10.115,76 6.379,81 16.495,57 %6,94
2008 9.897,34 6.598,23 16.495,57 6.255,12 6.809,37 13.064,49 %-20,80
2009 7.838,69 5.225,80 13.064,49 10.676,30 5.293,73 15.970,03 %22,24
2010 9.582,02 6.388,01 15.970,03 8.250,12 6.439,12 14.689,23 %-8,20
2011 8.813,54 5.875,69 14.689,23 8.064,39 5.981,46 14.045,85 %-4,38
2012 8.427,51 5.618,34 14.045,85 8.553,92 5.814,98 14.368,90 %2,30
2013 8.621,34 5.747,56 14.368,90 10.888,75 6.046,43 16.935,19 %17,86
UTB %5,41

Oraindik ere errenta aldakor hutseko estrategia hobea izango zela ikus daiteke, baina 60/40 ez da hain urrun geratu. Gainera, 60/40ekin galera urteak errenta aldakor hutseko estrategiarekin baino leunagoak dira. Hori oso garrantzitsua da, guztiek ezin baitute galera bortitzen ondoren lasai lo egin. Bestalde, adibide honetan 60/40 estrategian urte hasieran berrorekatu da bakarrik. Gogoratu nahi den guztietan berrorekatu daitekela, urtean kopuru jakin batean nahiz edozein desoreka handiren ondoren.

Ez dugu gutxietsi behar berrorekatzeak duen garrantzia. Adibidez, kasu honetan inoiz berrorekatu ez balitz, hau da, hasieran 6.000 euro errenta aldakorrean eta 4.000 euro errenta finkoan jarri, eta berrorekatu gabe hamar urte pasatzen utzi balira, orduan etekinen UTB baliokidea %4,90 izango zen, berrorekatuta baino gutxiago, alegia.