Inbertsio funts arrunten fiskaltasuna errenta aldakorraren fiskaltasunaren oso antzekoa dela ikusi bagenuen ETFen kasuan antzekotasun hori are handiagoa da. Egia esan, ETFak errenta aldakor bezala aitortzen dira, eta elkarren arteko desberdintasun bakarra ETFen dibidenduak beti salbuespenik gabeko dibidendu bezala aitortu behar direla da.

Beraz, ahaztu salerosketaren atxikipena eta inbertsio funtsen arteko intsuldaketak; ETFekin ez dago horrelako berezitasunik, Ogasunarentzako errenta aldakorra dira.