Azken urte gehienetan gertatu den bezala Gipuzkoako Ogasunak aldaketak sartu ditu 2015ean lortutako irabazien fiskaltasunean. Oraingo honetan, ordea, aldaketek ez dute ia eraginik gure inbertsioetan.

2014ekiko lehen aldaketa irabazien gaineko atxikipenean izan da. Iaz %21ko atxikipena bagenuen 2015eko irabaziek %20ko atxikipena izango dute. Gogoratu atxikipena Ogasunari egiten diogun aurrerapen moduko bat dela, eta ez duela inbertsioaren etekin garbian zuzeneko eraginik.

Beste aldaketa ondare irabazi eta galerak kalkulatzeko eskuratze balioaren eguneratze koefizienteetan eman da. Hauek dira 2016ean egin beharko dugun PFEZ aitorpenean erabiliko diren koefiziente berriak:

Eskuratze urtea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Koefizientea 1,185 1,152 1,106 1,103 1,085 1,052 1,029 1,013 1,010 1,000

Bi aldaketa hauetaz gain, oraingoz behintzat, gainerako guztia 2014ko fiskaltasunaren berdina da, bere zuzenketak eta guzti.