Bitcoina hain berria izanda Ogasunak hari buruzko arautegia oraindik osatu gabe duela esan daiteke. Hala ere, izan dira Bitcoinaren fiskaltasunaren inguruan emandako zenbait argikuntza.

Horietan azkena Bitcoinen salerosketek BEZ ez dutela ordaindu behar adieraztea izan da. Ogasunak Bitcoina ordainketa sistema bezala sailkatu du, eta horren ondorioz Bitcoin salerosketak BEZ gabeko gisa arautu ditu. Gorogatu urrea ere BEZ gabe zela, baina, adibidez, zilarra ez.

Salerosketarekin lortzen diren irabazi edo galeren inguruan, ordea, ez dago Bitcoinei buruzko aipamen zehatzik PFEZaren arautegian. Hala ere, itxura guztia du ondare irabazi edo galera gisa ulertu behar direla. Horrela, metal preziatuen antzeko aitorpena izango luke.