Duela zenbait aste azaldu bezala, Gipuzkoako Ogasunak zenbait doiketa egin zituen hainbat etekin moten atxikipenean. Bada, aste honetan, aldaketa berri bat argitaratu du. Uztaileko hartan interes, kupoi eta dibidenduen atxikipena %20tik %19,5era jeitsi bazuen, oraingoan inbertsio funtsetako partaidetzak saltzerakoan lortutako irabazien atxikipena jeitsi du %20tik %19,5ra. Hau da, irailaren 2tik aurrera inbertsio funtsak saldu, eta irabazirik badugu, irabazi horien %19,5 atxikiko digute lehengo %20 ordez. Horrela, hemendik aurrera, atxikipena jasango dugun guztietan, hau %19,5ekoa izango da beti, etekin mota edozein dela ere.

Kontuan izan, hala ere, zergak bere horretan jarraitzen duela, beraz, PFEZ aitorpenaren ondoren gure inbertsioen etekin garbian ez dugu aldaketarik antzemango.