Urte berriarekin Gipuzkoako Ogasunak bi aldaketa ekarri dizkigu aurrezkiei 2016an aterako dizkiegun irabazientzako. Lehena urtero egiten duen aldaketa bat da, ondare irabazi eta galerak kalkulatzeko eskuratze balioaren eguneratze koefizienteena. Horrela, 2016an ondare salmenta bat egiten bagudu, datorren urteko PFEZ aitorpenean koefiziente hauek aplikatuko dira:

Eskuratze urtea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Koefizientea 1,151 1,105 1,102 1,084 1,051 1,028 1,012 1,010 1,010 1,000

Bigarren aldaketa etekinen gaineko atxikipenean izan da: 2016eko etekinentzat %19koa izango da. Baina atxikipena aldatu arren zergak bere horretan jarraitzen du, beraz, hasiera batean diru gehiago jasoko dugun arren, PFEZ aitorpenaren ondoren gure inbertsioen etekin garbian ez dugu aldaketarik antzemango. Izan ere, gogoratu atxikipena Ogasunari egiten diogun aurrerapen moduko bat besterik ez dela, eta orain barkatzen diguna PFEZ aitorpena egiterakoan kenduko digula.