Ohiturari jarraituz urte berriarekin batera Gipuzkoako Ogasunak zenbait aldaketa ekarri dizkigu fiskaltasunean. Lehen aldaketa urterokoa da, ondare irabazi eta galerak kalkulatzeko eskuratze balioaren eguneratze koefizienteena. Hauxe da azken koefiziente berrien taula:

Eskuratze urtea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Koefizientea 1,105 1,102 1,084 1,051 1,028 1,012 1,010 1,010 1,010 1,000

Bestalde, partaidetza eskubideen salmentan ere aldaketak egon dira: aurten hasita eskubideen salmentagatik lortutako irabaziek atxikipena izango dute. Duela zenbait urte eskubideen salmenta atxikipenik gabeko ondare eskualdatze bezala aitortzen hasi behar izan genuen. Hemendik aurrera, horretaz gain, atxikipena jasan beharko dugu.

Zorionez zergen zenbatekoak ez dira handitu, ez eta atxikipenen ehunekoak ere.