Normalean ez da arazorik espero errenta finkoaren kupoia jasotzerakoan, ez eta epearen amaieran inbertsioa berreskuratzerakoan. Hala ere, gerta daiteke jaulkitzaileak porrot egitea, edo porrot ez egin arren kupoia ordaindu ezinik egotea. Horrelakorik gertatuz gero, jaulkitzaileak zer egingo duen adierazi behar du errenta finkoaren jaulkipenean. Arazoen aurrean jaulkitzaileak izan dezaken portaeraren arabera errenta finkoari beste abizen […]